Levensmiddelen transport

Vragen? Neem contact op

Van Caem is dé specialist in levensmiddelen transport

Het transport van levensmiddelen vergt een specifieke aanpak. Aan levensmiddelen worden hoge eisen gesteld. Terecht, want ze zijn bederfelijk en vereisen daarom dikwijls speciaal transport. Heeft u bijvoorbeeld een productmonster dat u naar een klant wilt sturen? Dan kunt u kiezen voor geconditioneerd vervoer, uiteraard volgens de richtlijnen van de hygiënecode. Geconditioneerd wegvervoer is het bij een gecontroleerde atmosfeer vervoeren van bederfelijke goederen zonder onnodig verlies van kwaliteit.

Transport van levensmiddelen over zee heeft geen noemenswaardige invloed op de voedselveiligheid. Beheersing van de temperatuur is hierbij essentieel. Controleurs die materiële controles tijdens de inklaring uitvoeren kunnen de temperatuur alleen op dat moment meten. Ons bedrijf kan een goederenlading vanuit de haven in Amsterdam, Antwerpen of Rotterdam voor u ophalen en daarnaast handling-werkzaamheden verrichten in ons moderne distributiecentrum.

Recht op bescherming tegen onveilige producten

Consumenten hebben recht op bescherming tegen onveilige producten. Wij vinden het belangrijk dat producenten en distributeurs verantwoordelijkheid nemen voor het op de markt brengen van veilige producten. Als een product risico’s met zich brengt die de veiligheid en gezondheid van de consument in gevaar brengen, dan heeft een bedrijf een meldingsplicht en daar weten wij natuurlijk alles van, omdat wij al zo’n 75 jaar in deze branche werkzaam zijn.

Bij de import van levensmiddelen vanuit Italië, Portugal, Spanje of een ander Europees land, komt hier vaak meer bij kijken dan u denkt. Er moeten vervoersdocumenten worden opgemaakt en eventuele douaneformaliteiten dienen op de juiste wijze afgehandeld te worden. In ons land van doorvoer en handel is een vlotte en betrouwbare afhandeling van douaneformaliteiten van levensbelang. We werken met een geïntegreerd stelsel van vergunningen voor in-, uit- of doorvoer en opslag van goederen. Wilt u hier meer informatie over bijvoorbeeld onze tarieven, neemt u dan even contact met ons op. Wij staan u graag te woord.